Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.05.2018
Dátum začatia:01.06.2017
Dátum ukončenia:31.05.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kálnica
IČO prijímateľa:00311669
Miesto realizácie:Obec Kálnica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82177

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 253 783 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/45
253 783,00 € Obec Kálnica Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
253 783,00 € Obec Kálnica Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
2
253 783,00 € Obec Kálnica Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
253 783,00 € Obec Kálnica Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
4
253 783,00 € Obec Kálnica Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x