Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.02.2018
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Diviacka Nová Ves
IČO prijímateľa:00 318 051
Miesto realizácie:obec Diviacka Nová Ves
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79480

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 477 081 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/11
477 081,05 € obec Diviacka Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
477 081,05 € obec Diviacka Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
477 081,05 € obec Diviacka Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
477 081,05 € obec Diviacka Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x