Dodatok č. 5


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Obec Brestovany
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:09.01.2019
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:420516.76
Poznámka:Posun ukončenia realizácie projektu do 06/2019 a zároveň aktualizácie zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému finančného riadenia
Prílohy:/data/att/83966.pdf/data/att/83967.pdf/data/att/83968.pdf/data/att/83969.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: