Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Máj
2022
Zberný dvor – Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves
386 042,25 € nenávratná MŽP SR
17.
Máj
2022
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA
mesto Bardejov
210 231,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Máj
2022
Financovanie miezd pre OP EVS - II.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7 526 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Máj
2022
Poradenstvo v oblasti primárnej poľnohospodárskej produkcie a jej spracovania
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
75 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Uhrovské Podhradie
Obec Uhrovské Podhradie
5 000,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Systematický prístup k štúdiu zmien parametrov požiaru s využitím progresívnych analytických a forenzných metód
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba
Obec Dolná Poruba
19 971,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia kultúrneho domu Slatinka nad Bebravou
Obec Slatinka nad Bebravou
8 210,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Výskum mechanizmu interakcie biologických tkanív s vsokofrekvenčným elektromagnetickým poľom a jeho aplikácia vo vývoji nových postupov pri návrhu elektrochirurgických prístrojov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia športovej budovy - Kolkáreň Uhrovec
Obec Uhrovec
33 929,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Miezgovce
Obec Miezgovce
10 252,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Revitalizácia domu smútku v obci Žitavce
Obec Žitavce
21 848,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu vo Vinodole
Obec Vinodol
21 848,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2022
Stavebné úpravy Domu smútku - Veľké Chyndice
Obec Veľké Chyndice
21 435,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra