Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
December
2023
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LIGNUM MS s.r.o.
LIGNUM MS s.r.o.
144 500,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2023
Inovácia výroby v spoločnosti HF NaJUS, a. s.
HF NaJUS, a. s.
635 049,49 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2023
Vila Rusín, Kolbasov
Ján Hrivňák
199 037,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2023
Eko farma - poskytovanie ubytovacích služieb v dome č. 148
Eko farma Ábelová s.r.o.
184 372,84 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
5.
December
2023
Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1 787 739,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
December
2023
Zberný dvor Lednica
Obec Lednica
208 591,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
December
2023
Traktor do ŠRV - AGROPLANT
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT
37 786,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Podpora pre začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti v chove HD
Ondrej Kvasničák
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Oravská kapusta
Oravský dvor SK, s. r. o
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Investície do modernizácie živočíšnej výroby Petra Rabatína
Peter Rabatín
14 567,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Jaroslav Hrehor
Jaroslav Hrehor
41 370,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Magura na tanieri
Bukovina Family Farm s.r.o.
992 372,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Technika do ŽV
Radovan Priatka
112 119,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Technické vybavenie do ŽV
Podzámocký dvor, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Obstaranie rozdružovača balíkov a kŕmneho voza
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Investície do poľnohospodárskeho podniku AGRODRUŽSTVO Príbelce
AGRODRUŽSTVO Príbelce
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2023
Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ V.II.
Úrad vlády Slovenskej republiky
133 580,06 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4.
December
2023
Zberný dvor Čachtice
Obec Čachtice
1 115 836,87 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
4.
December
2023
Hummel
Ing. Roland Balog
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2023
Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby
Obec Horné Srnie
273 600,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky