Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Apríl
2024
MyPicture – globálna služba triedenia fotografií podľa biometrie tváre.
Innovatrics, s.r.o.
198 831,18 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Vytvorenie inovačných programov zdravej a príjemnej diagnostiky a telesnej regenerácie s orientáciou na problémy kardiovaskulárneho charakteru
JFcon, s.r.o.
700 323,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel
Babičkin dvor, a.s.
1 196 421,86 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Posilnenie digitálnej transformácie priemyslu Slovenska prostredníctvom Priemyselného inovačného klastra
Priemyselný inovačný klaster
164 047,26 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Inovácia produkčného procesu spracovania plechov
Trend Technologies Slovakia, s. r. o.
359 044,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
ITkraj 2023 - Rozvoj IT klastra Žilinského regiónu
Z@ict
169 653,18 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Zavedenie inteligentného výrobného procesu výroby hygienických papierových výrobkov
ZIZIN, s. r. o.
1 429 680,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Apríl
2024
Rekonštrukcia cesty v havarijnom stave
Obec Slavkovce
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Vybudovanie garáže pre uskladnenie techniky
Obec Sliepkovce
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rozšírenie a zastrešenie letného kina
Mesto Sobrance
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Výmena okien a dverí na Dome smútku a strop v interiéri
Obec Staré
14 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Elektrifikácia a osvetlenie mestského parku
Mesto Strážske
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rekonštrukcia strechy domu smútku
Obec Stretava
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Výstavba spevnených plôch pred Obecným úradom
Obec Stretavka
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rozšírenie kamerového systému
Obec Suché
7 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Oprava budovy obecného úradu a domu smútku po kalamite
Obec Svätuš
11 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Vybudovanie 3 kusov autobusových zastávok v obci Šamudovce a výstavba oplotenia športoviska v obci
Obec Šamudovce
14 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome, rekonštrukcia parkoviska, čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Obec Tašuľa
16 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rekonštrukcia Kultúrneho domu (zatečenie) + materiálnotechnické dovybavenie kuchyne v Kultúrnom dome
Obec Tibava
19 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
17.
Apríl
2024
Rekonštrukcia spevnených plôch v okolí domu smútku
Obec Trhovište
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR