Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2023
Podpora na prevádzkové náklady, animáciu a oživenie MAS Partnerstvo BACHUREŇ
Partnerstvo BACHUREŇ
58 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2023
Animácie PRV
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
43 100,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2023
Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení v rámci pôdohospodárstva
Národné lesnícke centrum
81 081,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Marec
2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/33/2017
Základná škola, Belehradská 21 v Košiciach Belehradská 21, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
230 615,11 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31.
Marec
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/27/2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31.
Marec
2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/43/2020
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Podpora inteligentných inovácií výrobného postupu spoločnosti ESKol
ESKol s.r.o.
209 521,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
RENOST, s.r.o.
281 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie
FG PROTECH, s.r.o.
190 414,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Inovácie, konkurencieschopnosť a spolupráca MSP so SOŠ
UDS Machinery s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Marec
2023
Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
19 997,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro
Obec Kráľová nad Váhom
37 537,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Boľkovciach
Obec Boľkovce
7 750,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Podpora na investície do PD Ludrová
Poľnohospodárske družstvo
49 727,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dežericiach
Obec Dežerice
39 867,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Detské Ihrisko
Obec Krčava
17 996,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Park s jazierkami
Obec Pribeta
31 628,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec Jenkovce
18 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Skvalitnenie infraštruktúry v obci Soboš rekonštrukciou krytu vozovky
Obec Soboš
24 754,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Marec
2023
Fotovoltický lokálny zdroj DOMÄSKO - Kežmarok
Domäsko, s.r.o.
202 218,86 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky