Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
September
2023
Nákup inovatívnych technológií do novovytvorenej prevádzky za účelom podpory spolupráce so strednou školou
Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU
106 893,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
September
2023
Debarierizácia školy - Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin
115 888,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
September
2023
Názov projektu: Zvýšenie kapacity v MŠ Jakubany
Obec Jakubany
869 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
September
2023
Podpora inovácií v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
JOCHMAN s.r.o.
697 620,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
25.
September
2023
Medzičilizie, a.s.- Inovácie v ŽV
Medzičilizie, a.s.
520 320,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Modernizácia chovu dojníc v PD Sokolce
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
674 335,88 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Investície do digitálnej technológie v živočíšnej výrobe vrátane strojov a náradia slúžiaceho na výrobu a zber objemových krmív v spoločnosti AT ABOV
AT ABOV, spol. s.r.o.
651 126,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Prevádzkové a animačné náklady MAS Ipeľ-Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
Občianske združenie Ipeľ - Hont
105 925,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov
Obec Lontov
200 185,17 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
September
2023
Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS Tríbečsko III.
Mikroregión TRÍBEČSKO
111 570,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Nákup inovatívneho traktora do živočíšnej výroby
Jozef Raučina
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Investícia do traktora s nakladačom
Kresfarma s.r.o.
34 095,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Teleskopický manipulátor
Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom - Kukov
Obec Pavlovce nad Uhom
215 766,93 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
September
2023
Obstaranie technológií za účelom uvádzania nových produktov na trh
VINUM NOVUM,s.r.o.
99 387,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Jaroslav Hrehor
Jaroslav Hrehor
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGROprofit Boliarov, s.r.o.
AGROprofit Boliarov, s.r.o
29 088,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
Arrangement of a sports ground with street simulators for residents of the shelter village of Nyzhnie Selyshche
AYNO
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
September
2023
Construction of a sports ground on the territory of Svalyava ZZSO No. 1
We are Hope
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
September
2023
Provision of an emergency food package to the civilian population, pensioners affected by the dam explosion
Save Peace in UA
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu