Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Jún
2023
Inteligentná inovácia v spoločnosti reklama BARTOŠ, s.r.o
reklama BARTOŠ, s. r. o.
182 301,41 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
Inteligentná inovácia výrobného procesu v spoločnosti ENCO Dubnica, s.r.o.
ENCO Dubnica, s. r. o.
384 870,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
FVZ - EKOSERVIS
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
19 513,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
Zvýšenie výroby elektriny z OZE v Penzióne Mara – Maravar
PROAD PLUS s.r.o.
17 428,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Jahodná - COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
13 491,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Gabčíkovo - COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
25 537,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Zlaté Klasy - COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
21 245,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Vígh – Kovovýroba s.r.o.
Vígh - Kovovýroba, s.r.o.
52 424,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Mača
Obec Veľká Mača
76 509,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Jún
2023
Raj koní
ROCINANTE s. r. o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Dedinka Vinpera Radošovce - domčeky
Ing. Rastislav Ňukovič
99 860,14 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Oprava dobového domu s pamätnými izbami a úprava okolia dobového domu v obci Ratkovské Bystré
Obec Ratkovské Bystré
39 988,17 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie PROBAMI, s.r.o
PROBAMI s.r.o.
32 594,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
Jún
2023
REKONŠTRUKCIA NEVYUŽITÉHO OBJEKTU NA SPOLKOVÚ A KOMUNITNÚ ČINNOSŤ V OBCI KOMOČA
Obec Komoča
116 355,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Nemcovce – rekonštrukcia chodníka
Obec Nemcovce
22 840,82 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre
Obec Remetské Hámre
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica
Obec Koprivnica
26 866,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov
Obec Lopúchov
26 993,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov – Záhradná ulica v obci Stará Lesná
Obec Stará Lesná
67 275,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Jún
2023
Umiestnenie fotovoltického zariadenia na strešnej konštrukcii budovy - TAVOS, a.s.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
61 309,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky