Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Január
2022
Novostavba altánku
Obec Iňačovce
19 716,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Utekáč
Obec Utekáč
182 758,77 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce
Obec Glabušovce
59 767,36 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec
Obec Plešivec
150 705,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Balog nad Ipľom.
Obec Balog nad Ipľom
91 569,65 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Mašková
Obec Mašková
207 923,38 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Chodník pre peších v obci Nižný Kručov
Obec Nižný Kručov
250 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež
Obec Úbrež
170 084,24 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Obec Bátka
98 506,60 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uzovská Panica
Obec Uzovská Panica
142 512,72 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Horné Príbelce - II. etapa
Obec Príbelce
195 713,73 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Obnova miestnych komunikácií v obci Opava
Obec Opava
107 558,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kačanov II.
Obec Kačanov
64 523,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarska Ves
77 455,08 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kendice
Obec Kendice
61 938,25 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Pokračovanie MOPS v obci Lukov
Obec Lukov
64 154,41 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Marhaň
Obec Marhaň
60 460,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Miestna poriadková hliadka – obec Nižný Slavkov
Obec Nižný Slavkov
48 115,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rákoš
Obec Rákoš
124 767,95 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Stavebné úpravy chodníkov v obci Kristy
Obec Kristy
101 884,66 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky