Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Jún
2024
Triedený zber odpadov v obci Lakšárska Nová Ves
Obec Lakšárska Nová Ves
91 532,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Jún
2024
Splašková kanalizácia v obci Kyjov
Obec Kyjov
499 989,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
Investície do infraštruktúr – vodovod a kanalizácia v obci Martin nad Žitavou
Obec Martin nad Žitavou
201 293,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
Rekonštrukcia čerpacích staníc v obci Malý Cetín
Obec Malý Cetín
197 323,48 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
Záhorce - rekonštrukcia ČOV
Obec Záhorce
300 357,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
LUKOV - ROZŠÍRENIE VODOVODU
Obec: Obec Lukov
200 542,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV MALÝ SLAVKOV
Obec Malý Slavkov
499 793,16 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
Rozšírenie obecného vodovodu - Uhlisko
Obec Bohunice
104 159,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
ČOV - mechanické odvodnenie kalu a ČOV - fotovoltický systém
Obec Žakovce
128 386,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2024
Rozšírenie CMŠ sv. Jozefa v Pezinku
Cirkevná materská škola sv. Jozefa
834 624,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
19.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity v MŠ Kolačkov
Obec Kolačkov
1 048 928,08 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
19.
Jún
2024
Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti FAUN spol. s r. o.
FAUN spol. s r.o
74 055,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2024
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica
766 876,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2024
Revitalizácia parku v obci Olováry
Obec Olováry
22 748,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2024
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty
Mesto Púchov
730 132,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2024
Heľpa, Teplica 1 a 2 - vybudovanie verejného vodovodu
Obec Heľpa
145 918,56 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
18.
Jún
2024
Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie
Obec Podtureň
38 073,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2024
Projekt zachovania a zlepšenia podmienok chovu zubra hrivnatého IV.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
100 000,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Jún
2024
Digitalizácia a robotizácia technológie TATRAKON
TATRAKON spol. s r.o.
998 367,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2024
Investície do živočíšnej výroby - Poľnohospodárske družstvo Bátovce
Poľnohospodárske družstvo Bátovce
898 488,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra