Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/27/2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
297 337,73 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/366/2018
Nadácia profesora Čoláka Masarykova 9, 071 01 Michalovce
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
November
2021
Vysporiadanie pozemkov pre MRK v obci Slavkovce
Obec Slavkovce
39 019,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
26.
November
2021
Drienica - zberný dvor
Obec Drienica
488 309,75 € nenávratná MŽPSR
26.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hranovnica
Obec Hranovnica
171 588,32 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
26.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Dolná osada
Obec Boliarov
31 069,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
26.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Horná osada
Obec Boliarov
20 559,55 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
25.
November
2021
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
12 442 815,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
25.
November
2021
Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.
200 836,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rozvoja spoločnosti SUBSIDIA s. r. o.
SUBSIDIA s. r. o.
165 327,55 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Výstavba kompostárne v Bošáci
Obec Bošáca
938 677,21 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25.
November
2021
Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND IV.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
536 379,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25.
November
2021
Realistické ľudské hologramy vytvorené a vysielané v reálnom čase
MATSUKO s.r.o.
2 295 825,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Vila Rusín, Kolbasov
Ján Hrivňák
199 037,97 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Obec Petrovce nad Laborcom – výdajné miesto na pitnú vodu
Obec Petrovce nad Laborcom
19 968,58 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
November
2021
Prístup k pitnej vode v meste Spišská Nová Ves
Mesto Spišská Nová Ves
15 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
November
2021
Výstavba chodníka a rekonštrukcia kamenného mosta a lávky
Obec Hodruša-Hámre
75 837,64 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25.
November
2021
Inovatívna pražiareň kávy v regióne Horná Nitra
FIRE KOMFORT s.r.o.
198 832,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25.
November
2021
Prestupné bývanie v obci Zborov
Obec Zborov
1 592 543,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
25.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti v podniku Pavol Zachar - P+F+P
Pavol Zachar - P+F+P
176 400,64 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky