Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
December
2022
Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves
Obec Krížová Ves
711 525,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
8.
December
2022
Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci
Obec Nacina Ves
350 098,28 € nenávratná Ministerstva vnútra SR
8.
December
2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce
280 775,75 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
December
2022
Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže V.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
58 910,90 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7.
December
2022
Kompostáreň v obci Drienovská Nová Ves
Obec Drienovská Nová Ves
319 099,68 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
December
2022
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie – REKUK, spol. s r.o.
REKUK, spol. s r.o.
190 980,55 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
December
2022
Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru s prvkami umelej inteligencie
Bactor & Wirney, s.r.o.
195 415,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
December
2022
Materiálová recyklácia environmentálne prijateľných polymérnych materiálov získaných z obnoviteľných zdrojov
PANARA, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
7.
December
2022
Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
2 787 739,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.
December
2022
Detské a workout ihrisko v obci Ješkova Ves
Obec Ješkova Ves
12 249,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta – Kvetná ulica
Obec Kysta
27 009,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestneného odpadu (divokej skládky) v katastrálnom území obce Revúcka Lehota
Obec Revúcka Lehota
22 151,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Obnova Kultúrneho domu – čiastočná vnútorná rekonštrukcia
SR, okres: Levice, obec: Vyškovce nad Ipľom;
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Križovatka pod cintorínom Prakovce
Obec Prakovce
35 153,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov – Záhradná ulica v obci Stará Lesná
Obec Stará Lesná
67 275,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Park s jazierkami
Obec Pribeta
31 628,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Lúčka – dedina novej tváre – rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Lúčka
29 480,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Rekonštrukcia chodníkov – úsek č.1 v obci Siladice
Obec Siladice
21 599,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
December
2022
Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine
Mesto Martin
248 986,05 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7.
December
2022
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka
obec Bátka
243 351,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR