Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Júl
2021
Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3 529 146,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
30.
Júl
2021
Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby
AUTOLANC s.r.o.
189 946,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
Júl
2021
Zníženie energetickej náročnosti budov SlovZink, a.s.
SlovZink, a.s.
199 952,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Júl
2021
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
22 296 657,94 € nenávratná MDV SR
30.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/7/2020
Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Júl
2021
Producing Honey Coffee in Kirinyaga
Sauti Ya Kahawa Trust
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/138/2020
Integrácia študentov o.z. Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/139/2020
1. KŠK Žilina Rajecká 17, 010 01 Žilina
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
Júl
2021
Inovácie v spoločnosti MEDAS, s.r.o.
MEDAS, s.r.o.
373 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Rozvoj a inovácia technológie JEBO-CHLEBO spol. s r.o. v prepojení na potreby cestovného ruchu
JEBO-CHLEBO spol. s r.o.
112 869,20 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/159/2018
BIC Banská Bystrica, s.r.o. Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
Júl
2021
Technika do živočíšnej výroby
AGRIFARM, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2021
Chalupa Sarňak, Runina
DXa, s.r.o.
199 999,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Rekonštrukcia rodinného domu na ubytovacie zariadenie v obci Pichne
HIVANY s.r.o.
198 829,04 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 - 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4 259 333,45 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
ZEENO - Výskum a vývoj v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti neregulovaných odberateľov s využitím IoT technológie a obnoviteľných zdrojov
ENSTRA, a. s.
870 563,21 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Hodejov
Obec Hodejov
141 152,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28.
Júl
2021
Výskum behaviorálnych vzorov v rozsiahlych dátach verejného a komerčného obstarávania s negatívnym dopadom na výkonnosť procesov obstarávania
Technická univerzita v Košiciach
190 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
28.
Júl
2021
Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors
Univerzita Komenského v Bratislave
249 772,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
28.
Júl
2021
Topologické štruktúry a priestory funkcií
Matematický ústav SAV
100 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja