Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Marec
2024
Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku
Beset, spol. s r.o.
995 028,74 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Inovácia výrobného procesu Umelecké remeslá – stolárstvo s.r.o.
Umelecké remeslá – stolárstvo s.r.o.
186 549,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Tvorme nový svet
Revance, s.r.o.
199 996,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Zavedenie inteligentných inovácií do výroby Alfa Sorti
ALFA SORTI s.r.o.
885 600,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Automatizácia výrobného procesu pri výrobe automobilových prívesov, návesov a výmenných automobilových nadstavieb
KEREX s. r. o.
1 115 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Zberný dvor Vavrečka
Obec Vavrečka
341 671,62 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
1.
Marec
2024
Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou
Obec Kamenica nad Cirochou
172 813,55 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
1.
Marec
2024
Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ III.
Úrad vlády Slovenskej republiky
110 777,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1.
Marec
2024
Uplatňovanie koncepcie TBL v kontexte riadenia zelených startupov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Ultrazvukom a magneticky indukovaná hypertermia ako liečebná modalita pre amyloidné ochorenia
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Organické molekuly na kométach: experimentálna a teoretická štúdia mechanizmov elektrónmi-indukovaných reakciií
Univerzita Komenského v Bratislave
4 784,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Zdraviu prospešné účinky microgreens: plodiny moderného poľnohospodárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Maskulinita v literatúre, kultúre a jazyku
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Reakcia mikroorganizmov na fytosyntetizované kovové nanočastice
Prešovská univerzita v Prešove
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi
Centrum biovied SAV, v. v. i.
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Nanoštrukturované amorfné selenidy arzénu na-As-Se: perspektívna cesta v materiálovom výskume a inžinierstve nanokompozitných materiálov
Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Jedlý hmyz a huby ako perspektívne alternatívne suroviny pre potravinársky priemysel
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4 400,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Vplyv antioxidačných a imunostimulačných nutrientov na antioxidačný status a zdravotný stav mliečnej žľazy u dojníc a bahníc
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Posudzovanie Klimatickej Zraniteľnosti a Vytváranie Klimatickej Odolnosti: Metodický Rámec pre Udržateľné Investície a Projekty
Technická univerzita v Košiciach
4 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
1.
Marec
2024
Riziká ťažkých kovov pre vybrané plodiny klasifikované ako superpotraviny 21. storočia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja