Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
28.
Jún
2022
Inovácia výrobného procesu a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Geras s.r.o.
Geras s.r.o.
71 400,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/98/2020
Súkromná stredná odborná škola-Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota L.Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/18/2020
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/18/2018
Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33 Stará Kremnička 33, 965 01 Stará Kremnička
34 869,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
28.
Jún
2022
NovoNet podporuje zosúladenie rodinných a pracovných povinností zamestnancov v praxi
NOVONET, s. r. o.
20 196,00 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Detský kútik Harmónia
Materské centrum Harmónia
117 621,69 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Inovatívne prístupy v starostlivosti o deti v CBC
City Baby Care, s.r.o.
154 226,12 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce
Obec Huncovce
162 286,63 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Detské centrum Chalúpka
Kidsfun s. r. o.
118 430,08 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré
Obec Bystré
201 067,34 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Živá škola
Občianske združenie Alegro
115 195,60 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Rekonštrukcia a dostavba materskej školy v obci Slavošovce
Obec Slavošovce
242 380,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Poskytovanie flexi starostlivosti o deti z Trenčína s prvkami montessori
Montessori klub
156 828,92 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik
15 700,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Vytváranie nových pracovných miest v občianskom združení FORTIS PROJECT
FORTIS PROJECT
18 440,30 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Novostavba MŠ v obci Svinia
Obec Svinia
751 629,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností vo firme DECODOM, spol. s r.o.
DECODOM, spol. s r.o.
193 964,01 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti v Limbachu
Greenwill o.z.
156 828,92 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Jún
2022
Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok
Obec Spišský Štvrtok
80 639,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Jún
2022
Rozvoj zručností v Spoločnosti M - tech partner
M - TECH partner, s. r. o.
199 927,42 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR