Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Október
2022
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti MASLEN s.r.o.
MASLEN s.r.o.
159 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce
Obec Paňovce
52 604,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Vyšný Mirošov“
Obec Vyšný Mirošov
11 418,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Areál detského ihriska v obci Mestisko“
Obec Mestisko
13 434,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie“
Obec Devičie
16 267,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Október
2022
Výskum technológií opravného zvárania jadrovoenergetických zariadení
Výskumný ústav zváračský
12 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
5.
Október
2022
Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov
Obec Drienov
215 002,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácie, Komárno
Mesto Komárno
459 495,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
„Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol“
Obec Vinodol
63 218,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce
270 117,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia - Nová Ľubovňa
Spišská katolícka charita
199 702,79 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
4.
Október
2022
Inovácia technológie delenia materiálu a otryskávania
MIDOPO s.r.o.
120 678,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
TUBAPACK, a.s.
299 779,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Rubiq Technologies, s.r.o.
Rubiq Technologies, s.r.o.
100 725,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Inovácia výrobného procesu MIDOPO s.r.o.
MIDOPO s.r.o.
230 100,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí obce Henclová
Obec Henclová
32 247,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Detské ihrisko v obci Lučatín
Obec Lučatín
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čabalovce
Obec Čabalovce
19 265,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ Nízke Tatry
Obec Hiadeľ
17 492,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Družstevná ulica - v obci Špačince
Obec Špačince
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra