Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Február
2023
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia SR
9 127 293,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Február
2023
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy-budovy bývalej základnej školy v obci Malá Franková
Obec Malá Franková
158 356,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Február
2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Obec Havaj
816 510,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Február
2023
Zlepšenie podmienok MRK v obci Štrba dobudovaním základnej technickej infraštruktúry
Obec Štrba
326 916,81 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Február
2023
Obstaranie traktora s nakladačom
Ján Marmoľ
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Február
2023
Moderný a bezpečný kultúrny dom v Smižanoch
Obecné kultúrne centrum
189 981,12 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4.
Február
2023
Zberný dvor Pobedim
Obec Pobedim
206 015,88 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu rozhodovania
AI-MAPS s. r. o.
252 574,31 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Rekonštrukcia jestvujúcej budovy na turistickú ubytovňu
Emőke Molnárová - KENDERES
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Vybavenie Autoservisu Molnár pre odbornú prax žiakov SOŠ
Gabriel Molnár
137 349,90 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom
InoBat Auto j.s.a.
19 191 767,56 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Belina
Obec Belina
16 395,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Materská škola Dubovce
obec Dubovce
402 513,82 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Modernizácia farmy Lucia Rejdugová
Lucia Rejdugová
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Február
2023
Nákup poľnohospodárskej techniky k zvýšeniu produkcie v ovocinárstve
Jozef Kopáček
18 562,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Február
2023
Rozvoj živočíšnej výroby AGRODRUŽSTVO Krásno
AGRODRUŽSTVO Krásno
42 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Február
2023
Zberný dvor Divina
Obec Divina
436 126,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Február
2023
Vodozádržné opatrenia v obci Nitrianské Pravno
Obec Nitrianské Pravno
563 056,24 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
3.
Február
2023
Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
5 823 735,30 € nenávratná Ministervtvo životného prostredia SR
2.
Február
2023
Príprava metodík a skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Slovenský hydrometeorologický ústav
1 224 153,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia