Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Jún
2021
Doma si!
Oáza - nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
390 379,20 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zberný dvor - Vyšný Medzev
Obec Vyšný Medzev
130 383,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Jún
2021
Rozvoj energetických služieb v obci Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov
16 069,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Poskytovanie mentoringu a tútoringu pre žiakov ZŠ z MRK v okresoch Rimavská Sobota a Poltár
Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom
133 041,80 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Jún
2021
Inovacia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o.
AVOS TRADE s.r.o.
139 145,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA.
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
186 116,46 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
"Vodovod - obec Červenica"
Obec Červenica
1 127 605,31 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou
Obec Lok
298 382,73 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
198 677,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Refundácia miezd AK EŠIF DataCentra za roky 2020 a 2021
DataCentrum
783 839,13 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
17.
Jún
2021
NUATAN
Nuatan s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Implementácia Industry 4.0 v podmienkach slovenského priemyslu
Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM
191 190,76 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce
Obec Dravce
274 402,37 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
17.
Jún
2021
Modernizácia zdroja tepla – Hotel Čingov
ČINGOV TOUR, spol. s r.o.
141 792,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Výstavba MŠ na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach
Mesto Medzilaborce
650 000,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Pozemné komunikácie a súvisiace prvky v obci Drahňov
Obec Drahňov
200 161,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
16.
Jún
2021
Komunitné centrum v obci Jarovnice
Obec Jarovnice
317 095,98 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v osade Vrbov
Obec Vrbov
34 538,31 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Krásny Brod - rozšírenie vodovodu
Obec Krásny Brod
115 784,13 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Jún
2021
Stavebné úpravy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektov SEZ DK a.s.
SEZ DK a. s.
289 182,35 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky