Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Október
2023
Rozšírenie výroby v BW Hydraulics a.s. o výrobu hydraulických komponentov
BW Hydraulics a.s.
649 711,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Aplikácia inteligentnej inovácie vo výrobe PE fólií
PETRIO, a.s.
530 903,39 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Platforma určená na technickú a základnú investičnú analýzu, obchodovanie a sledovanie digitálnych aktív.
altFINS, j. s. a.
700 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2
Mesto Skalica
169 762,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2023
Rekonštrukcia kotolne polyfunkčnej budovy v obci
Obec Pača, Hlavná 18, 049 41 Pača
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
3.
Október
2023
Improving the quality of teaching through digitalization of learning environment
Faculty of Political Science University of Sarajevo
4 046,28 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Október
2023
Capacity development in the field of raising awareness about natural disasters and climate change in Bosnia and Herzegovina
City of Čapljina
5 864,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Október
2023
Nákup sejačky a obracacieho pluhu
Ing. Roman Lőrinčík, SHR
38 595,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Digitalizáciou k vyššej sebestačnosti
Ladislav Deszkás
31 705,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Stroje do ŽV
Agrodružstvo Španie Pole
45 192,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Modernizácia odpadového hospodárstva chovu ošípaných na farme Karlov dvor
Ing. Ľubor Paulen
26 975,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Modernizácia živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
415 144,47 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do digitálnych technológií Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín
243 835,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do digitálnych technológií Podielnícke družstvo Horná Lehota
Podielnícke družstvo Horná Lehota
35 757,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Modernizácia živočíšnej výroby Podielnícke družstvo Horná Lehota
Podielnícke družstvo Horná Lehota
226 020,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Výstavba hál na chov brojlerových kurčiat
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
1 000 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Stabilita v chove HD
Ernest Bíró
40 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Obstaranie poľnohospodárskych zariadení
Ing. Annamária Korponay
273 079,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti CORPORA AGRO, spol.s.r.o.
CORPORA agro, s.r.o.
56 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2023
Rekonštrukcia a zmena účelu objektu pre zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat
Ing. Lucia Hredzáková
39 999,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra