Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Jún
2024
Platforma na testovanie a opakovanie učiva
IXSOL, s.r.o.
90 862,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Triedený zber KO v obci Melčice-Lieskové
Obec Melčice-Lieskové
174 871,53 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2024
Kompostáreň v obci Breznička
Obec Breznička
99 696,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Jún
2024
Modernizácia prenosových vedení
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
38 506 630,58 € nenávratná MH SR
14.
Jún
2024
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Jakubany
obec Jakubany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne–Strážach a vytvorenie novej triedy v hospodárskom pavilóne
Mesto Šaštín-Stráže
365 148,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Zvýšenie transformačného výkonu medzi prenosovou sústavou a regionálnymi distribučnými sústavami prostredníctvom nového transformátora
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
45 153 155,34 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity MŠ Brezany
Obec Brezany
347 760,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Cirkevná základná škola Dunajská Lužná
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
5 803 799,56 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
MŠ Prúdy Trnava
Materská škola PRÚDY, n.o.
2 465 291,37 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Zvýšenie kapacity MŠ v obci Malý Šariš
Obec Malý Šariš
1 738 800,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Debarierizácia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
179 999,82 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Alfa Škôlka Blatnica
Alfa Preschool a. s.
1 446 151,24 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Inovatívne k sebestačnosti
AGRÁRNA KOMORA SLOVENSKA
45 309,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej obdornej škole obchodu a služieb Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
180 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Šišov
Obec Šišov
319 669,07 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Nadstavba ZŠ a MŠ Brehy
Obec Brehy
181 673,90 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
14.
Jún
2024
Distribúcia potravinovej pomoci Nadácia Františka Mišúna
Nadácia Františka Mišúna
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z. 3
Pro Tatry, o. z.
242 102,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Jún
2024
Stage Rožňava
Mesto Rožňava
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra