Animačné náklady MAS ROŇAVA, o.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.02.2019
Dátum začatia:04.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
IČO prijímateľa:42331676
Miesto realizácie:Okres :Trebišov, Obec: Brezina, Čeľovce, Egreš, Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Michaľany, Nižný Žipov, Slivník, Stanča, Veľaty, Zemplínska Nová Ves
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#108127

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 37 191,34 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190P577
Dodatok č. 1
0,00 € Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x