Animácie na oživenie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.02.2019
Dátum začatia:05.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
IČO prijímateľa:42116252
Miesto realizácie:Okres : Nitra, Obec: Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Malé Chyndice, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Paňa, Pohranice, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Žitavce
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#108144

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 22 288,29 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190P003
Dodatok č. 1
0,00 € Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x