Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Stredné Ponitrie

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.03.2019
Dátum začatia:05.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
IČO prijímateľa:42025095
Miesto realizácie:Okres: Partizánske, Obce: Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany,Veľké Uherce
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#108574

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 30 000,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N953
Dodatok č.1
0,00 € Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x