Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.11.2015
Dátum začatia:01.12.2009
Dátum ukončenia:31.12.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
IČO prijímateľa:36672076
Miesto realizácie:Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca, Ladce, Nová Dubnica
Poskytovateľ:OPŽP
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#12371

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 43 413 161,18 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
43 413 161,18 € Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
18 834 613,89 € Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
132/1.2MP/2012
18 834 613,89 € Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x