Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.12.2022
Dátum začatia:30.05.2016
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátna ochrana prírody SR
IČO prijímateľa:17058520
Miesto realizácie:Demänovská dolina a Východná
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#125739

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 7 998 331 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/04
7 998 331,49 € Štátna ochrana prírody SR Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1
7 998 331,49 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x