Dodatok č. 4


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Obec Brestovany
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 8 k Zmluve o posyktnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:30.06.2020
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:420516.76
Poznámka:Predmetom dodatku je posun ukončenia realizácie projektu do 08/2020 (príloha č. 2 Predmet podpory NFP), aktualizácia Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy a presun finančných výdavkov medzi skupinami výdavkov (rozpočet projektu)
Prílohy:/data/att/103396.pdf/data/att/103397.pdf/data/att/103398.pdf/data/att/103399.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: