„Miestna akčná skupina MALOHONT-animácie“

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.11.2020
Dátum začatia:27.06.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina MALOHONT
IČO prijímateľa:45 016 585
Miesto realizácie:SR, okres Poltár, obec: Ďubákovo; SR, okres Poltár, obec: Hrnčiarska Ves; SR, okres Poltár, obec: Hrnčiarske Zalužany; SR, okres Poltár, obec: Kokava nad Rimavicou; SR, okres Poltár, obec: Selce; SR, okres Poltár, obec: Sučany; SR, okres Poltár, obec: Šol
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#131534

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 125 516,31 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. NFP309190N867
Dodatok č. 2
0,00 € Miestna akčná skupina MALOHONT Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x