Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Sobrance

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.07.2021
Dátum začatia:01.03.2019
Dátum ukončenia:30.04.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Sobrance
IČO prijímateľa:00325791
Miesto realizácie:Mesto Sobrance
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137682

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 70 304 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001790
70 304,21 € Mesto Sobrance Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x