Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR v rokoch 2019 - 2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.07.2021
Dátum začatia:01.01.2019
Dátum ukončenia:31.12.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
IČO prijímateľa:50349287
Miesto realizácie:NUTS III
Poskytovateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137948

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 4 145 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zabezpečenie mobility AK zapojených do riadenia, kontroly a implementácie EŠIF na ÚV SR v rokoch 2019 - 2020
301021Z487 Oznámenie o zmene č. 2 príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
4 145,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x