Animácie MAS Podunajsko o.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.05.2022
Dátum začatia:28.12.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina Podunajsko, o.z.
IČO prijímateľa:42156394
Miesto realizácie:SR, okres Komárno, obec: Brestovec; SR, okres Dunajská Streda, obec: Baloň; SR, okres Dunajská Streda, obec: Boheľov; SR, okres Dunajská Streda, obec: Čiližská Radvaň; SR, okres Dunajská Streda, obec: Dolný Štál; SR, okres Dunajská Streda, obec: Kľúčovec;
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#146445

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 28 063 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190R128
Dodatok č. 1
0,00 € MAS Podunajsko o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x