„Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála“

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.07.2022
Dátum začatia:14.04.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Smolnícka Huta
IČO prijímateľa:00 329 584
Miesto realizácie:SR, okres Gelnica, obec: Smolnícka Huta
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#150740

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 27 570,46 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Z202
dodatok č.1
0,00 € Obec Smolnícka Huta Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x