„Rekonštrukcia – Dom smútku Očová“

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.07.2022
Dátum začatia:20.05.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Očová
IČO prijímateľa:00 320 153
Miesto realizácie:SR, okres Zvolen, obec: Očová
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#150745

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 39 900,00 €
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x