„Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná“

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.07.2022
Dátum začatia:14.04.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Úhorná
IČO prijímateľa:00 329 711
Miesto realizácie:SR, okres Gelnica, obec: Úhorná
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#150754

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 32 035,66 €
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x