„Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá“

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.10.2022
Dátum začatia:20.08.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Jastrabá
IČO prijímateľa:00 320 714
Miesto realizácie:SR, okres: Žiar nad Hronom, obec: Jastrabá;
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#152758

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 22 793,22 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Z613
dodatok č.1
0,00 € Obec Jastrabá Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070Z613
dodatok č.1
0,00 € Obec Jastrabá Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x