Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.11.2012
Dátum začatia:01.05.2011
Dátum ukončenia:15.11.2011

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kokava nad Rimavicou
IČO prijímateľa:00316130
Miesto realizácie:k.ú.Kokava nad Rimavicou - extravilán
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#165

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 700 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - "Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011"
122/2011
92 700,00 € Úrad vlády SR Obec Kokava nad Rimavicou
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x