DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:42181810

Dodávateľ

Názov:Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
IČO:36672254
Adresa:Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50
Dátum uzavretia:08.12.2023
Dátum účinnosti:
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:14976040.73
Poznámka:
Prílohy:/data/att/149376.pdf/data/att/149375.pdf/data/att/149374.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: