Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.02.2014
Dátum začatia:24.02.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO prijímateľa:00397768
Miesto realizácie:Košice
Poskytovateľ:
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#41016

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK č.6 ku Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0263-10
APVV-0263-10-d6
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x