DODATOK č. 2


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Obec Brestovany
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:28.06.2017
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:420516.76
Poznámka:Zmluvné strany sa z dôvodu aktualizácie zmluvy, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obs
Prílohy:/data/att/62101.pdf/data/att/62102.pdf/data/att/62103.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: