Dodatok č.2


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Mesto Prievidza
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:03.10.2017
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:2330162.28
Poznámka:Zmena zmluvy sa týka zmeny termínu začiatku a ukončenia realizácie aktivít projektu.
Prílohy:/data/att/65205.pdf/data/att/65206.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: