Dodatok č. 3


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:42181810

Dodávateľ

Názov:Obec Brestovany
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:22.01.2018
Dátum účinnosti:25.01.2018
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:420516.76
Poznámka:Zosúladenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/17 a jej príloh s platným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 6
Prílohy:/data/att/68630.pdf/data/att/68631.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav:Zrušená