Aglomerácia Tornaľa kanalizácia a ČOV

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.07.2021
Dátum začatia:30.09.2016
Dátum ukončenia:31.12.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36056006
Miesto realizácie:Gemer, Včelince, Tornaľa
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#74004

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 13 235 241 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
13 235 241,14 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
13 235 241,14 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
4
13 235 241,14 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP26
Dodatok č. 5
13 235 241,14 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.6
Dodatok č.6
9 909 018,00 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37/NM/77
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37/NM/77
9 909 018,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č.7
Dodatok č.7
11 010 020,00 € Stredoslovenská vodárenská spol., a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21.
December
2020
Dodatok č.8
Dodatok č.8
11 010 020,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok č.9
Dodatok č.9
9 909 018,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x