Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.11.2022
Dátum začatia:01.02.2023
Dátum ukončenia:30.09.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Leopoldov
IČO prijímateľa:00312703
Miesto realizácie:Leopolsdov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153286

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 78 059 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/79
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/79
78 058,63 € Mesto Leopoldov Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x