Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.05.2013
Dátum začatia:01.05.2009
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Medzinárodné laserové centrum
IČO prijímateľa:31780296
Miesto realizácie:Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava IV, Mlynská dolina, 841 04 Bratislava IV
Poskytovateľ:
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
Stav:Doplnený
CRP ID:#16596

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 324 060,28 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku (NanoNet)
008/2009/4.1/OPVaV
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
008/2009/4.1/OPVaV/D01
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
008/2009/4.1/OPVaV/D02
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
008/2009/4.1/OPVaV/D03
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
008/2009/4.1/OPVaV/D04
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
008/2009/4.1/OPVaV/D05
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/4.1/OPVaV/D06
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/4.1/OPVaV/D07
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/4.1/OPVaV/D08
0,00 € Medzinárodné laserové centrum Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Vystavil: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Zobrazenia: 0x