Chod MAS a animácie OZMR 3

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.09.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Občianske združenie Medzi riekami
IČO prijímateľa:42108811
Miesto realizácie:Okres: Michalovce, Obec: Bajany, Budkovce,Čečehov,Čierne Pole,Dúbravka,Hatalov, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lastomír, Lúčky, Malé Raškovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vrbnica...
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#164815

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 88 744,03 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CYP3
NFP309190CYP3
88 744,03 € Občianske združenie Medzi riekami Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x