D01_SEP-IMRK2-2021-004402


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
IČO:00151866

Dodávateľ

Názov:Obec Lontov
IČO:00587541
Adresa:Lontov 67, 935 75 Lontov

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004402 zo dňa 11.októbra 2021, názov projektu: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y441
Dátum uzavretia:11.09.2023
Dátum účinnosti:26.09.2023
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:200185.17
Poznámka:
Prílohy:/data/att/141686.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: