Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/111/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.07.2021
Dátum začatia:01.09.2020
Dátum ukončenia:28.02.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
IČO prijímateľa:00893358
Miesto realizácie: Prešovský kraj, Humenné
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137870

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/111/2020
0523/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x