Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/17/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.07.2021
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:31.08.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola s materskou školou Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO prijímateľa:37836781
Miesto realizácie:Moravany nad Váhom, okres Piešťany, Trnavský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137872

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/17/2019
0117/2019-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x