Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/178/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:07.09.2022
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola s materskou školou Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
IČO prijímateľa:36158097
Miesto realizácie:Pečovská Nová Ves
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#152081

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/178/2019
0625/2019-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x