Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.09.2021
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:31.08.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO prijímateľa:37865081
Miesto realizácie:Zlaté Moravce
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138988

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019
0415/2019-D1
0,00 € Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2019
0415/2019-D1
0,00 € Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x