Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.09.2021
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:31.08.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce
IČO prijímateľa:37860917
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Tvrdošovce
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#139087

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019
0474/2019-D1
0,00 € Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x