Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/2/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.03.2022
Dátum začatia:01.01.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Centrum vedecko - technických informácií SR Bratislava – mestská časť Staré mesto, Lamačská cesta 8/A, 811 04
IČO prijímateľa:00151882
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kra
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#144918

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 25 410 953,98 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/2/2019
1205/2019-D1
25 410 953,98 € Centrum vedecko - technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x