Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/150/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.11.2022
Dátum začatia:01.11.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO prijímateľa:00397563
Miesto realizácie:Žilinský kraj, Žilina
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153326

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/150/2020
0630/2020–D2
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x