Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.06.2022
Dátum začatia:01.09.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Akadémia verejnej správy Svätoplukova 32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO prijímateľa:42303940
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, 4 Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#148580

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2018
0855/2018-D2
0,00 € Akadémia verejnej správy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x