Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/70/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.11.2022
Dátum začatia:01.08.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1, 033 15 Liptovský Hrádok
IČO prijímateľa:00893170
Miesto realizácie:Žilinský kraj, Liptovský Mikuláš
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153331

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/70/2020
0471/2020 -D2
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x