Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/7/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.07.2021
Dátum začatia:01.09.2020
Dátum ukončenia:31.08.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
IČO prijímateľa:00160521
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Banská Bystrica
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138091

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/7/2020
0268/2020-D2
0,00 € Gymnázium A. Sládkoviča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x