Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.09.2022
Dátum začatia:01.05.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín
IČO prijímateľa:37923056
Miesto realizácie:Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#152424

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2020
0270/2020-D2
0,00 € Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x