Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/110/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.05.2024
Dátum začatia:01.09.2020
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce
IČO prijímateľa:00893498
Miesto realizácie:Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#175013

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 152 011,93 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/110/2020
0526/2020-D2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x