Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/159/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.07.2021
Dátum začatia:01.09.2018
Dátum ukončenia:31.12.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:BIC Banská Bystrica, s.r.o. Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO prijímateľa:31609465
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138063

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/159/2018
0460/2018-D3
0,00 € BIC Banská Bystrica, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x