Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/32/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.09.2021
Dátum začatia:01.05.2019
Dátum ukončenia:30.04.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola s materskou školou sv. Kríža Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
IČO prijímateľa:42035724
Miesto realizácie:Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#139118

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/32/2019
0277/2019-D3
0,00 € Základná škola s materskou školou sv. Kríža Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x