Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/39/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.11.2022
Dátum začatia:01.07.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy
IČO prijímateľa:37864530
Miesto realizácie:Šahy
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153329

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/39/2019
0282/2019 –D3
0,00 € Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x