Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/49/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.09.2021
Dátum začatia:01.09.2018
Dátum ukončenia:31.08.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:E@I Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske
IČO prijímateľa:42013551
Miesto realizácie:Slovensko, Západné Slovensko, Nitriansky kraj Slovensko, Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138771

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/49/2018
0182/2018-D3
0,00 € E@I Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x