Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/79/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.04.2022
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:31.08.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola s materskou školou, Župkov Župkov 18, 966 71 Župkov
IČO prijímateľa: 37833791
Miesto realizácie:Župkov, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#146192

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/79/2019
0472/2019-D5
0,00 € Základná škola s materskou školou, Župkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/79/2019
0472/2019-D5
0,00 € Základná škola s materskou školou, Župkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x