Dodatok_2


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Filatech, s.r.o.
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok_2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 009/4.2MP/2011
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:05.01.2013
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.08.2020
Suma s DPH:0
Poznámka:Suma v zmluve:Nenávratný finančný príspevok poskytnutý do výšky 2 201 464,30 EUR, tzn.bez uvedenia vlastných zdrojov prijímateľa (dodávateľ) Zriadenie záložného práva na majetok Prijímateľa
Prílohy:/data/att/2043.pdf/data/att/2044.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: