Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 - Revitalizácia poškodených častí a ochrana intravilánov obcí

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.11.2012
Dátum začatia:01.01.2012
Dátum ukončenia:31.12.2012

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Somotor
IČO prijímateľa:0031945
Miesto realizácie:Somotor - intravilán obce
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#111

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 20 000,00 €
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x