Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium exotických foriem hmoty vo vysokoenergetických zrážkach ťažkých iónov

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.10.2013
Dátum začatia:01.01.2011
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
IČO prijímateľa:00397865
Miesto realizácie:Bratislava
Poskytovateľ:
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#30032

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 425 000 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
0776/2011
425 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č.1 k Zmluve č. 0776/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
0819/2011
85 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č. 2 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
0749/2012
85 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0776/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
0459/2013
85 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x